T-76 KRESBA POSTAVY


Metóda umožňuje diagnostiku mentálnych a osobnostných charakteristík dieťaťa. Kresba je cennou výpoveďou o duševnom stave dieťaťa v troch rovinách rozličného stupňa komplexnosti:

1. Odráža úroveň čiastkových schopností zrakového vnímania, predstavivosti, pamäte, jemnej motoriky a senzomotoriky a integrácie týchto funkcií.
2. Kresba odráža dosiahnutú úroveň rozumových schopností dieťaťa.
3. Do kresby sa premietajú niektoré osobnostné charakteristiky jedinca.

Použitie: individuálne, pre deti od 3,6 do 11 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: cca 15 min.
Súčasti: Príručka, Záznamový hárok, Kľúč
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Záznamový hárok, Kľúč
Sada: 100x Záznamový hárok

Katalógové číslo: T-76 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

M. Vágnerová (ČR)