Psychodiagnostické testy, dotazníky a publikácie, vydávané a ponúkané našou spoločnosťou, nesmú byť ďalej rozmnožované a šírené akýmkoľvek dostupným spôsobom (elektronicky, mechanicky, kopírovaním, atď.) bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa. Toto obmedzenie vychádza z platnej legislatívy, ktorá chráni autorské práva a z licenčných zmlúv s autormi a vlastníkmi týchto autorských práv na Slovensku a v zahraničí.