Pomocou elektronického systému objednávania si môžete po POVINNEJ REGISTRÁCII objednať ľubovoľné množstvo titulov ponúkaných spoločnosťou Psychodiagnostika, a.s.

Distribúcia:
Vzhľadom na racionalizáciu práce ako aj na zjednodušenie objednávania a distribúcie testových kompletov realizujeme expedíciu psychodiagnostických testov, dotazníkov a programov v týchto minimálnych množstvách:

PRACOVNÝ KOMPLET (PK)

Obsah pracovného kompletu je uvedený u každého testu samostatne. Spravidla obsahuje 50 alebo 100 ks spotrebných častí testu a 2 ks šablón resp. kľúčov na vyhodnotenie testu.

SADA (S)

obsahuje zvýšený počet spotrebných častí testu (spravidla 100 ks)

Psychodiagnostika a.s. poskytuje psychodiagnostické testy iba psychológom, prípadne špeciálnym pedagógom, ktorí svoju odbornú kvalifikáciu pri prvej registrácii do databázy odberateľov doložia kópiou ich vysokoškolského diplomu

Upozorňujeme, že trvalé testovacie zošity predávame aj jednotlivo.
Reklamácie dodaných produktov akceptujeme do 30 dní od prevzatia zásielky.
Ceny testov a počítačových programov sú uvádzané s DPH.