Obsahom edičného plánu sú:

 1. Tituly – testy domácej proveniencie s uvedením autora a odbornej anotácie testu, s určením predpokladaného termínu vydania testu ako aj približnej orientačnej ceny.
 2. Tituly – testy zahraničnej proveniencie s uvedením vlastníka autorských práv, autora a upravovateľa, ako aj  odbornej anotácie, s určením predpokladaného termínu vydania testu ako aj približnej orientačnej ceny.
 3. Vydávanie odbornej psychologickej literatúry, ktorá má úzku súvislosť s oblasťou psychodiagnostiky, ako aj odborných psychologických časopisov a informačných bulletinov na základe aktuálnych potrieb a požiadaviek.
 4. V rámci svojej edičnej činnosti uzatvára Psychodiagnostika a.s. zmluvy o autorských právach na vydanie vybraného  titulu v Slovenskej republike:

  – so zahraničnými vydavateľmi

  – s autormi testov domácej proveniencie

  – s upravovateľmi – autormi testov zahraničnej proveniencie

  – dohody s pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na tvorbe testov a vydávaných titulov.

 5. Výrobu a tlač vydávaných titulov zabezpečuje a.s. Psychodiagnostika vo vlastnej réžii.
 6. Vydávané psychodiagnostické testy domácej i zahraničnej proveniencie distribuuje Psychodiagnostika a.s. len oprávneným užívateľom-psychológom, ktorí preukážu svoju odbornú kvalifikáciu pri registrácii do databázy odberateľov.