Akciová spoločnosť

Predstavenstvo:
Predseda: Ing. Iveta Černá Ivanová
Podpredseda: JUDr. Jozef Vaculík
Člen: prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

Predmet činnosti :

Výskum, vývoj, výroba a distribúcia psychodiagnostických a didaktických testov domácej proveniencie.

Preklad, vývoj, adaptácia, štandardizácia, výroba a distribúcia psychodiagnostických testov zahraničnej proveniencie.

Vývoj, výroba a distribúcia počítačových programov psychodiagnostických testov domácej a zahraničnej proveniencie.

Vo  svojej činnosti sa riadi aktuálnym záujmom užívateľov a  odberateľov psychodiagnostických metód, odporúčaniami Medzinárodnej komisie testov pri Svetovej psychologickej organizácii so sídlom v Louvain (Belgicko), ktorej členom sa Psychodiagnostika a.s. stala v roku 1995, ako aj odporúčaniami svojho poradného orgánu Rady expertovRada expertov ako poradný orgán spoločnosti odporúča poradie dôležitosti ponúkaných psychodiagnostických testov.

V rámci  edičnej činnosti Psychodiagnostika a.s.  organizuje podľa potreby semináre pre odborných psychológov, resp. iných užívateľov psychodiagnostických testov za účelom bližšieho oboznámenia sa s používaním psychodiagnostického alebo didaktického testu.

Na základe aktuálneho všeobecného záujmu odberateľov – psychológov, psychologických pracovísk, školských správ, škôl i samotných pedagógov a tiež na základe odporúčania Rady expertov zostavuje

Psychodiagnostika a.s. svoj edičný plán.