T-52 TEST KONCENTRÁCIE POZORNOSTI


Časovo nenáročný test určený na meranie výkonov pozornosti a percepčno-motorického tempa, založený na princípe korektúry textu. Test je v českom jazyku.

Použitie: individuálne i skupinové, u detí i dospelých
Čas administrácie: 5 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka (čes.), Testové zošity (formy A, B, C), Vyhodnocovací hárok, Šablóna
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Testové zošity A, 100x Testové zošity B, 100x Testové zošity C, 2x Šablóna A, 2x Šablóna B, 2x Šablóna C, 100x Vyhodnocovací hárok
Sada: 100x Testové zošity A, 100x Testové zošity B, 100x Testové zošity C, 100x Vyhodnocovací hárok

Katalógové číslo: T-52 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

M. Kučera (ČR)