Zisťuje zrelosť na výuku čítania pred vstupom do 1. triedy základnej školy. Pripravenosť dieťaťa osvojiť si čítanie sa zisťuje na základe merania intenzity reverznej tendencie. Úlohou je rozlíšiť identické a neidentické páry figúr. Test je štandardizovaný na súbore 221 detí. Longitudinálne štúdie potvrdili pozitívne vzťahy medzi úrovňou školskej pripravenosti zisťovanou Reverzným testom a školskými výkonmi v prvých aj ďalších ročníkoch. Je aj indikátorom pracovnej zrelosti, unaviteľnosti, resp. schopnosti prijímať menej zaujímavú úlohu a zotrvať v jej riešení.

 

Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 4 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Kľúč
Pracovný komplet: 1 Príručka, 100x Testový zošit, Kľúč
Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-1 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

A.W. Edfeldt (S), upr. M. Jurčová