T-32 TEST OBKRESĽOVANIA


Test na zisťovanie nervového systému dieťaťa najmä s ohľadom na zachytenie percepčnomotorických porúch pri podozrení na ľahké mozgové dysfunkcie. Prináša informácie o vyspelosti, o motorike a zrakovej percepcii všeobecne, ako aj o súhre zrakového vnímania a jemnej motoriky ruky.

Použitie: individuálne i skupinové, od 5 do 12 rokov
Čas administrácie: 7 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka (čes.), Záznamový hárok, Predlohy
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Záznamový hárok, 12x Predlohy
Sada: 100x Záznamový hárok

Katalógové číslo: T-32 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

Z. Matějček, M. Vágnerová (ČR)