Jedná sa o sériu testov, v origináli vydaných vo vydavateľstve NFER-NELSON. Zameriavajú sa na hodnotenie a výber uchádzačov na manažérske pozície, prípadne na rôzne vedúce funkcie. Umožňuje zisťovať štruktúru schopností, ktoré úzko súvisia so schopnosťami úspešne pracovať vo vysokých pozíciách v oblasti priemyslu, obchodu, služieb a pod. Je praktickým a dobrým nástrojom pre zachytenie a identifikáciu absolventov škôl s predpokladmi pre rýchly postup, tiež vytipovanie pracovníkov s manažérskymi schopnosťami a identifikáciu ich manažérskeho potenciálu. Obsahuje tri rady testov: numerický, verbálny a abstraktný. Každý z nich má paralelnú formu A, B.

Numerický test zisťuje mieru numerického úsudku (nie je to test aritmetický), poskytne údaj o úrovni takých numerických schopností, ktoré sú žiadané u súčasného manažéra.
Verbálny test je prostriedkom na diagnostikovanie schopnosti verbálneho chápania a kritického myslenia, ktoré majú význam v manažérskych funkciách. Dobre diferencuje osoby, ktoré sú schopné spájať schopnosti s praktickým úsudkom.

Abstraktný test (neverbálny) sleduje schopnosti, ktoré sú v psychologickej literatúre označované ako „fluidná inteligencia“, divergentné myslenie, induktívny vzhľad, flexibilita. Kladie dôraz na úroveň myslenia na základe pochopenia podstaty riešenia.
Testy možno administrovať spolu aj jednotlivo. Sú náročné na riešenie. Dobre diferencujú najmä „hornú“ časť populácie. Normy v podobe percentilov umožnia stanoviť miesto každého jednotlivca v rámci populácie.

Použitie: individuálne i skupinové, od 15 rokov
Čas administrácie: 30 min (1 test)
Súčasti: Príručka, Testové zošity – Abstraktný, Verbálny, Numerický (A, B), Odpoveďové hárky – Abstraktný, Verbálny, Numerický, Šablóny
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 10x Testové zošity – Abstraktný, 10x TZ/A-B, 10x TZ/V-A, 10x TZ/V-B, 10x TZ/N-A, 10x TZ/N-B, 100x OH/A, 100x OH/V, 100x OH/N, Š/A-A, Š/A-B, Š/V-A, Š/V-B, Š/N-A, Š/N-B
Sada: 100 OH/A, 100 OH/V, 100 OH/N

Katalógové číslo: T-42 Kategórie: