T-65 REY-OSTERRIETHOV TEST KOMPLEXNEJ FIGÚRY – TKF


Kresebný test slúži k diferenciálnej diagnostike matematických schopností, resp. endogénne podmienených porúch a narušenia kalkulických a motorických funkcií u detí a mládeže. Je vhodný k diferenciálnej diagnostike, nadväzujúce na vyšetrenie všeobecných intelektových a osobnostných dispozícií.Test má široké uplatnenie pri diagnostike detí s poruchami učenia, u mentálne retardovaných, pri cerebrálnych léziách, afáziách a senilných demenciách, ale aj u parkinsonikov a schizofrenikov.

Použitie: individuálne i skupinové, pre deti od 5,5 roka, ale aj pre dospelých
Súčasti: Príručka, Záznamový hárok 1, Záznamový hárok 2, Predloha
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Záznamový hárok 1, 100x Záznamový hárok 2
Sada: 100x Záznamový hárok 1, 100x Záznamový hárok 2

Vymazať
Číslo testu: T-65 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

P. A. Osterrieth, A. Rey (F), upr. † M. Košč, J. Novák