T-97 TESTY UVAŽOVANIA A ÚSUDKU – BLS 4


Bonnardelove testy uvažovania BLS4-1T a BLS4-2T hodnotia faktor všeobecnej inteligencie, faktor „g“. Ide o neverbálne inteligenčné testy francúzskej proveniencie zamerané na uvažovanie a úsudok. Test BLS4-1T obsahuje položky obrázkového alebo geometrického typu. Test BLS4-2T je zameraný na induktívne myslenie, pričom úlohou probandov je nájsť pravidlo premiestnenia paličiek a bodiek v jednej sérii obrazcov a potom sériu doplniť. Testy si nájdu uplatnenie v oblasti poradenskej, pracovnej, podnikovej a organizačnej psychológie.

Použitie: individuálne i skupinové, pre dospievajúcich a dospelých
Súčasti: Príručka, Testové zošity (BLS4-1T a BLS4-2T), Odpoveďový hárok (BLS4-2T)
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 10x Testové zošity-2T, 100x Testové zošity-1T, 100x Odpoveďový hárok-2T
Sada: 10x Testové zošity-2T, 100x Testové zošity-1T, 100x Odpoveďový hárok-2T

Katalógové číslo: T-97 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

R. Bonnardell (F), upr. J. Vonkomer