T-44 TESTY VŠEOBECNÝCH SCHOPNOSTÍ


Testy sú založené na najnovších teóriách myslenia, riešenia problémov a inteligencie.

Skladajú sa zo 4 samostatne použiteľných testov:
1. Verbálny – založený na analógiach ako základnej operácii, pri ktorej sa využívajú všetky kognitívne schopnosti.
2. Nonverbálny – zisťuje chápanie vzťahov medzi tvarmi.
3. Numerický – zisťuje vzťahy medzi číslami (analógie, numerické rady).
4. Priestorový – úlohou je rozhodnúť, či z predložených plošných útvarov možno vytvoriť priestorové útvary (využíva kódovanie, rotáciu a porovnanie vizuálnych obrazcov).

Príručka testu obsahuje podrobný výklad o teoretických východiskách testov. Všetky časti sú konštruované tak, aby umožnili zisťovať schopnosti logicky myslieť, porozumieť a prispôsobiť sa novým situáciám a pracovným požiadavkám. Vychádza sa z dôležitosti uvedených schopností pri každodennom riešení problémov.
Testy poskytujú informáciu pre zamestnávateľov pri výbere uchádzačov, ktorí sa najviac hodia na výkon danej práce, resp. pri preraďovaní zamestnancov do iných pracovných zaradení, ako aj pri výbere uchádzačov na školiace kurzy.

Použitie: individuálne i skupinové, od 15 rokov
Čas administrácie: 20 min (1 test)
Súčasti: Príručka, Testové zošity – verbálny, nonverbálny, numerický, priestorový, Záznamové hárky – verbálny, nonverbálny, numerický, priestorový, Šablóny, Záznam pre administrátora
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 10x Testový zošit – verbálny, 10x Testový zošit – nonverbálny, 10x Testový zošit – numerický, 10x Testový zošit – priestorový, 100x Záznamový hárok – verbálny, 100x Záznamový hárok – nonverbálny, 100x Záznamový hárok – numerický, 100x Záznamový hárok – priestorový, Šablóny, 100x Záznam pre administrátora
Sada: 100x Záznamový hárok – verbálny, 100x Záznamový hárok – nonverbálny, 100x Záznamový hárok – numerický, 100x Záznamový hárok – priestorový

Katalógové číslo: T-44 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada