Detský skríning predstavuje široko koncipovaný systém, umožňujúci diagnostickú a nápravnú prácu s deťmi v prvých rokoch školskej dochádzky. Pomáha identifikovať deti s pravdepodobnými ťažkosťami v učení, odhaľuje „rizikové deti“ s výchovnými, sociálnymi alebo emocionálnymi problémami v začiatkoch školskej dochádzky. Presne diagnostikuje tie oblasti, v ktorých sú problémy, poskytuje vhodné učebné programy na prekonanie zistených problémov. Metóda je určená predovšetkým pre učiteľov, psychológov a špeciálnych pedagógov.

Použitie: skupinové, 6–9 rokov
Čas administrácie: neobmedzený
Súčasti: Príručka, Skríningové testy, Záznamový hárok (1 a 2), Skórovací hárok, Skríning, Profil, Prílohy
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 30x Skríningové testy, 30x Záznamový hárok/1, 30x Záznamový hárok/2, 10x Skórovací hárok, 30x Profil, 10x Prílohy
Sada: 30x Skríningové testy, 30x Záznamový hárok/1, 30x Záznamový hárok/2, 10x Skórovací hárok, 30x Profil

Katalógové číslo: T-100 Kategórie: