Individuálny test primárne určený na zisťovanie úrovne všeobecných rozumových schopností a ich performačnej zložky u detí a dospelých. V teste má vyšetrovaná osoba za úlohu skladať zo štvorfarebných kociek rozlične tvarované a farebne kombinované čoraz zložitejšie obrázky podľa predloženej predlohy. Pôvodne americký test S. C. Kohsa (1923), u nás štandardizoval PhDr. Ladislav Košč, CSc. na reprezentatívnom výbere 6 – 16 ročných detí (275 chlapcov a 275 dievčat a 100 náhodne vybraných dospelých (50 mužov a 50 žien).

V príručke sú uvedené návody aj na spracovanie intratestových rozptylov (scatterov) a na sledovanie, zaznamenávanie a interpretovanie správania vyšetrovaného počas testovania. Všetky tieto a podobné záznamy z pozorovania vyšetrovaného možno totiž využiť pri kvalitatívnej analýze priebehu a výsledkov testovania a teda na charakterizovanie mentálnych a pracovných štýlov, ako aj príslušných osobnostných čŕt vyšetrovaného. Osobitné inštrukcie sa týkajú diferenciálnej diagnostiky pomocou tohto testu pri hypotetizovaní, resp. overovaní hypotéz sociálnou depriváciou, neurózou alebo psychózou, resp. mozgovým poškodením (najmä ADD/ ADHD u detí) spôsobených mentálnych deficitoch inak normálne inteligentných jedincov.

Príručka v terajšom vydaní predstavuje upravenú a o nové poznatky doplnenú verziu jej vydania z r. 1974. Všetky v nej uvedené informácie presvedčivo dokazujú, že Kohsov test, najmä pri zohľadnení výsledkov kvalitatívnej analýzy priebehu a výsledkov testovania je výnimočne vhodnou, v praxi overenou a informatívnou diagnostickou pomôckou, ktorá rozhodne nemôže chýbať v batérii najbežnejšie používaných testov nielen vo všeobecnej psychologicko-poradenskej, ale aj špeciálnej psychologicko-klinickej praxi.

Použitie: u detí od 6. roku života a u dospelých
Čas administrácie: max. 40 min. u detí, u dospelých aj podstatne kratšie
Čas vyhodnocovania: kvantitatívne cca 5 min.
Súčasti: Príručka, Záznamový hárok, Predlohy, Kocky
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Záznamový hárok, Predlohy, Kocky
Sada: 100x Záznamový hárok

Katalógové číslo: T-67 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

S.C. Kohs (F), autor slov. príručky L. Košč