T-49 POZNÁVANIE ČASTÍ (S-TEST)


Test priestorovej orientácie pri akcentovanom nároku na tempo činnosti. Do určitej miery diagnostikuje aj niektoré zložky bezprostrednej pamäti a koncentráciu pozornosti.

Použitie: individuálne i skupinové, od 12 rokov
Čas administrácie: 20 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Testové zošity (formy A,B), Šablóna
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 50x Testové zošity (forma A), 50x Testové zošity (forma B), Šablóna
Sada: 50x Testové zošity (forma A), 50x Testové zošity (forma B)

Katalógové číslo: T-49 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Vonkomer, B. Miglierini (SR)