T-59 TORRANCEHO FIGURÁLNY TEST TVORIVÉHO MYSLENIA


Test je určený na zisťovanie všeobecného tvorivého potenciálu. Figurálna forma Torranceho testu tvorivého myslenia identifikuje všetky základné formy divergentného myslenia. Prostredníctvom kreslených odpovedí meria flexibilitu, originalitu, fluenciu a elaboráciu v troch aktivitách: 1. Tvorenie (konštrukcia) obrázka, 2. Neúplné figúry, 3. Opakované figúry

Použitie: individuálne i skupinové, od predškolského veku po dospelosť
Čas administrácie: 35 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Individuálny skórovací hárok, Skupinový skórovací hárok
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit, 100s Individuálny skórovací hárok, 50x Skupinový skórovací hárok
Sada: 100x Testový zošit, 100x Individuálny skórovací hárok, 50x Skupinový skórovací hárok

Katalógové číslo: T-59 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

E. P. Torrance (USA), upr. M. Jurčová