Testový súbor poskytuje informácie o kvalite rodičovskej resp. opatrovateľskej starostlivosti o dieťa a o problémoch, ktoré sú s tým spojené. Odpovedá na tri základné otázky:

1. Aké sú problémy vzhľadom na starostlivosť o dieťa, jeho bezpečnosť, správanie a vývin?
2. Prečo tieto problémy vznikli a prečo pretrvávajú?
3. Ako ich možno zmierniť alebo odstrániť a predísť ich opakovanému výskytu?

Je vhodný na dlhodobejšie odborné vedenie a sledovanie rodiny ako systému. Je určený pre každého, kto pracuje s deťmi a ich rodičmi (psychológ, sociálny pracovník, vychovávateľ, aj učiteľ).

Použitie: skupinové, pre deti od predškolského veku až po adolescenciu
Súčasti: Príručka, Formuláre (1.časť, 2.časť)
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 50x Formuláre/1, 50x Formuláre/2
Sada: 50x Formuláre/1, 50x Formuláre/2

Katalógové číslo: T-101 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

M. J. Herbert (GB), upr. † J. Senka, Ľ. Páleník, Ľ. Medveďová, M. Matejík