T-35 TERMAN-MERRILL – III. REVÍZIA – záznamové hárky


Základný inteligenčný testový súbor používaný okrem diagnostiky mentálnej úrovne aj na postihovanie ADD/ADHD a porúch pozornosti.

Použitie: individuálne, od 2,5 do 6 rokov
Čas administrácie: 60 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Poznámky pre užívateľa:
Dopredaj zo zásob.
Súčasti: Záznamový hárok
Sada: 50x Záznamový hárok (k dispozícii sú len záznamové hárky)