T-66 DISJUNKTÍVNY REAKČNÝ ČAS II – DRČ II


Test je úspešnou modifikáciou testu DRČ. Po obsahovej stránke sa rozšíril počet rozhodovacích možností na dvojnásobok.Tým sa rozšírili i možnosti uplatnenia aj mimo podmienok s požiadavkou na koncentráciu pozornosti. Výsledok poskytuje prehľad o mentálnej rýchlosti, ako rýchlosti rozhodovania sa. Doplňuje sa tak osobnostná charakteristika o významné individuálne rozdiely.

Použitie: individuálne i skupinovo, od 12 rokov
Čas administrácie: 10 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit, Šablóna
Sada: 100x Testový zošit

Vymazať
Číslo testu: T-66-II Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Vonkomer