T-2 SKÚŠKA PLOŠNEJ PREDSTAVIVOSTI – PFB


Ide o nonverbálny inteligenčný test. Obsahuje 56 položiek s nárokmi na riešenie úloh plošnej predstavivosti. Administrácia testu predpokladá nenáročnú inštrukciu a príklady na správne riešenie – zácvik. Výsledky štandardizácie testu boli po piatich rokoch opakovane preverované. Významné korelácie boli dosiahnuté porovnaním so školskými známkami v predmetoch matematika, fyzika, chémia i deskriptívna geometria. Test je vhodné zaraďovať do batérie testov vo výskume, v poradenstve i pri výbere do technických povolaní.

Použitie: individuálne aj skupinové, od 11 do 19 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Kľúč
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit, Kľúč
Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-2 Kategórie:

Description

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Vonkomer (SK)