T-163 ORIENTAČNÝ TEST ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ – OTRS


Inteligenčný test OTRS pozostáva z 15 subtestov. Z hľadiska postihovania vyextrahovaných faktorov (verbálny, numerický, plošný a priestorový) nesie test porovnanie s americkým Armádnym klasifikačným testom. Na každý faktor pripadajú 3 až 4 subtesty. Subtesty, ktoré sýti rovnaký faktor, nie sú výsledkom modifikácie jedného z nich. Každý subtest tvorí iná úloha. Napr. vo verbálnych subtestoch je úlohou probanta v jednom skladanie hlások, v ďalšom tvorba slov, v treťom odhaľovanie vzťahov medzi slovami a vo štvrtom selekcia slov tvoriacich logický celok – vetu. Analogicky sa obsahom líšia subtesty sýtené faktorom numerickým, plošným či priestorovým. Pre jednorázovú administráciu sa odporúča uplatniť desať subtestov. Výber subtestov do batérie je v kompetencii psychológa.

Štandardné normy na úrovni absolventov základnej školy, vyučených, maturantov, vysokoškolákov i netriedenej populácie umožňujú využiť získané poznatky tak pri postupoch na vyššiu úroveň školy, pri výskume a pri výbere na rôzne povolania.

Použitie: individuálne i skupinové, od 11,5 – 19 rokov
Čas administrácie: od 1 do 10 min. (v závislosti od subtestov)
Súčasti: Príručka, Testový zošit (formy A,B), Záznamový hárok (formy A,B), Kľúč
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 10x Testový zošit/A, 10x Testový zošit/B, 100x Záznamový hárok, Kľúč
Sada: 100x Záznamový hárok

Katalógové číslo: T-163 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Vonkomer (SK)