T-171 LÜSCHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA – LKD


Podstatne rozšírený pôvodný test voľby farieb. Voľbou poradia významnosti špeciálne určených odtieňov sivej, fialovej, hnedej, modrej, zelenej, červenej a žltej farby ako i voľbou poradia významnosti tvarov v spojení s voľbou poradia významnosti odtieňov farieb sa získa presná a podrobná analýza celkového psychicko-somatického stavu osobnosti (napr. miera aktivity, ovládanie vôle, zaťažiteľnosť, schopnosť prežívať pôžitky, tendencie ku konfliktom, zvládanie stresových situácií, prežívanie partnerských vzťahov a postoje k partnerovi, reakcie na zaťaženosť úlohami a pod.). Pretože je táto metóda ucelenou sústavou, možno zo štruktúr jej diagnóz odvodiť aj štruktúru terapie a stanoviť liečebné postupy. Je nonverbálna a nie je závislá na vedomostiach, vzdelaní alebo obsahu myslenia, či na určitom vedomí plnenia sociálnej úlohy.

Použitie: individuálne, od 7 rokov
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Záznamový hárok
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 1x Testový zošit, 100x Záznamový hárok
Sada: 100x Záznamový hárok

Katalógové číslo: T-171 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

M. Lüscher (CH), upr. V. Černý