T-125 OBRÁZKOVÝ INTELIGENČNÝ TEST A


Ide o nonverbálny inteligenčný test pre deti vo veku sedem až osem a pol roka. Je vhodnou pomôckou na zisťovanie všeobecných rozumových schopností u detí. Jedná sa o rýchle orientačné vyšetrenie. Skladá sa z troch subtestov, tvoriacich skupinu obrázkov.

Použitie: individuálne i skupinové, pre deti vo veku od 7 do 8,5 roka
Čas administrácie: 22 min, so zácvikom 45 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit
Pracovný Komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit
Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-125 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. A . Stuart (GB), upr. † J. Senka