T-11 ORIENTAČNÁ SKÚŠKA


Inteligenčný test pre orientáciu v globálnej inteligencii, vhodný pri profesionálnom poradenstve najmä osôb so základným vzdelaním. Test je zostavený zo sérií verbálnych úloh rôzneho typu, obsahuje 170 položiek zoradených v sériách podľa vzrastajúcej obtiažnosti.

Použitie: individuálne i skupinové, od 8 rokov
Čas administrácie: 35 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Příručka (čes.), Testový zošit, Kľúč
Pracovný Komplet: 1 Príručka, 100x Testový zošit, 1x Kľúč
Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-11 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

† J. Stavěl, V. Smékal (ČR)