T-1 REV – REVERZNÝ TEST – PC


Program je spracovaný podľa testu s rovnakým názvom pod označením T-1. Reverzný test zisťuje pripravenosť dieťaťa osvojiť si čítanie. Je možné ho použiť i u detí, ktoré majú ťažkosti s čítaním a písaním. Program umožňuje buď vstup dát „štandard“ – zapíše sa všetkých 84 odpovedí ako ÁNO („správne“ – klávesa 1) alebo NIE („chyba“ – klávesa 2), alebo vstup dát „počítač“ – posudzovaná osoba rieši podnety priamo na počítači. Vstup tvoria 3 klávesy, alebo kliknutie myšou na tlačidlo. Výsledky sú graficky zobrazené, vrátane zadaných a ohodnotených dát.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.