T-221 DIFERENCIÁLNY DOTAZNÍK DEPRESIVITY – PC


Slúži na diferenciálne diagnostikovanie celej palety ťažkostí pri depresívnych syndrómoch. Kvantitatívne určuje šesť dominantných oblastí, resp. subsyndrómov depresie: fóbický, somatizovaný, hypochondrický, sebatrýzniaci, paranoidný a anankastický. Spĺňa všetky psychometrické kritériá: konštrukciu, validitu i reliabilitu. Je vhodný na určovanie variantov syndrómov v prierezovom pozorovaní (skríning), na určenie stupňa závažnosti depresie, zisťovanie účinkov farmakoterapie a psychoterapie.

Použitie: individuálne i skupinové, od 16 rokov
Čas administrácie: 20-30 min.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.