T-171 LKD – LÜSCHEROVA KLINICKÁ DIAGNOSTIKA (OSTATNÉ) – PC


Program vyhodnocuje test T-171 Lüscherova klinická diagnostika. Je to jediný program z ponúkaného celku Psycho Soft Systém, ktorý nemá vstup dát „počítač“ a musí byť administrovaný vždy štandardným spôsobom (presné podánie farieb a tvarov). Administrácia „štandard“ síce zobrazuje pri zápise dát jednotlivé farby a tvary, ale to má iba informačný charakter. Hlavnou prednosťou programu je okamžité vyhodnotenie zadaných dát a okamžité získanie všetkých interpretácií.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.