T-309b ISA – ANALÝZA ŠTRUKTÚRY INTELIGENCIE, FORMY L A S – ISA (VÝKONOVÝ) – PC


Program pracuje rovnako ako program označený T-309a (viď hore), ale je kratší a jeho administrácia trvá asi 70 – 90 minút. Skrátenie spočívá v redukcii 20 úloh na 12 úloh v subteste. Administrácia dát a zobrazenie výsledkov je obdobné ako u T-309a, ale VS je iba v v percentiloch.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.