T-61 PEN – DOPEN (DOTAZNÍK) – PC


Program je spracovaný podľa testu s rovnakým názvom s označením T–61. Test DOPEN vychádza z Eysenckových záverov a vo výsledkoch charakterizuje osobnosť v škálach: Psychoticizmus, Extraverzia a Neurotizmus. Štvrtý faktor je L – skór, resp. skóre lži.
Administrácia “štandard” – dáta sa jednoducho a rýchlo prepíšu do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa klávesami “1” = ÁNO, “2” = NIE prepíšu odpovede posudzovanej osoby.
Administrácia „počítač“ – program predkladá postupne všetkých 85 otázok. Každá otázka je zobrazená samostatne, pod ňou je vždy ovládací panel s riadiacimi tlačidlami. Pomocou tlačidiel s nápisom “ÁNO” a “NIE” zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede.
Výsledok je zobrazený stĺpcovým diagramom a tabuľkou hodnôt HS a VS všetkých 4 škál.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.