T-21 OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK PRE DETI B-JEPI


Eysenckov dotazník extraverzie, neurotizmu, psychotizmu a sklonu odpovedať sociálne žiadúcim spôsobom. Dotazník obsahuje 78 položiek. V príručka sú uvedené slovenské normy vyjadrené percentilovými ukazovateľmi.

Použitie: individuálne i skupinové, od 7 do 15 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit, 2x Šablóna
Sada: 100x Testový zošit

Vymazať
Číslo testu: T-21 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

H. J. Eysenck, J. G. B Eysenck (GB), upr. † J. Senka