T-113 LEA – LEARYHO DOTAZNÍK INTERPERSONÁLNEJ DIAGNÓZY – ICL (DOTAZNÍK) – PC


Program umožňuje administráciu a vyhodnocovanie výsledkov Learyho metódy zisťujúcej 8 interpersonálnych tendencií: Dominancia, Zodpovednosť, Kooperácia, Konformita, Submisivita, Agresivita, Afiliantnosť a Individualita. Metódou je možné skúmať vzájomnú interpersonálnu percepciu až 6 osôb.
Administrácia “štandard” – dáta sa jednoducho a rýchlo prepíšu do počítača. Program ukáže okno s podobou záznamového hárku, do ktorého sa klávesami “1” = ÁNO, “2” = NIE prepíšu odpovede posudzovanej osoby.
Administrácia „počítač“ – program predkladá postupne všetkých 128 otázok. Každá otázka je zobrazená samostatne, pod ňou je vždy ovládací panel s riadiacimi tlačidlami. Pomocou tlačidiel s nápisom “ÁNO” a “NIE” zapisuje posudzovaná osoba svoje odpovede.
Výsledok je zobrazený kruhovými diagramami všetkých posudzovaných osôb a ponúka detailný pohľad na diagramy jednotlivých posudzovaných osôb s možnosťou vyhľadať interpretácie výsledkov.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.