T-112 CMA – ŠKÁLA ZJAVNEJ ANXIETY PRE DETI – CMAS (DOTAZNÍK) – PC


Program je spracovaný podľa testu s rovnakým názvom vydaným pod označením T-112. Ide o sebaposudzovací, jednorozmerný dotazník, v ktorom je dieťa dotazované na symptómy úzkosti. Program má vstup dát „štandard“ – klávesami “1” = ÁNO, “2” = NIE, sa prepíšu odpovede posudzovaného dieťaťa, ako aj vstup „počítač“ – program predkladá postupne všetky otázky a pomocou tlačidiel s nápisom “ÁNO” a “NIE” zapisuje dieťa svoje odpovede. Výsledok je zobrazený graficky.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.