T-113 DOTAZNÍK INTERPERSONÁLNEJ DIAGNÓZY – ICL


Learyho metóda zisťujúca 8 interpersonálnych tendencií: dominanciu, zodpovednosť, kooperatívnosť, konformnosť, submisivitu, agresivitu, afiliantnosť a individuálnosť. Metódou je možné skúmať aj vzájomnú interpersonálnu percepciu.

Použitie: individuálne i skupinové, od 15 rokov
Čas administrácie: 10-15 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Poznámky pre užívateľa: Dopredaj zo zásob
Súčasti: Příručka (čes.), Testový zošit (slov.), Záznamový list (čes.), Protokol
Pracovný komplet: 1x Príručka, 10x Testový zošit, 100x Záznamový list, 100x Protokol
Sada: 100x Záznamový list, 100x Protokol

Vymazať
Číslo testu: T-113 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

T. Leary, R. F. Suczek, R. L. LaForge (USA), upr. J. Kožený, P. Ganický