T-104 TEMPERAMENTOVO ZAMERANÝ DOTAZNÍK – TE-ZA-DO


Ide o pôvodný nástroj nadväzujúci na francúzske rozvinutie koncepcie temperamentu Heymansa a Wiersmana. Pomocou dotazníka je možné určiť v percentách štruktúru komponentov temperamentu (sangvinik – cholerik – melancholik – flegmatik) a navyše každý komponent možno špecifikovať podľa miery intrapsychickej aktivity. Okrem toho dotazník rozlišuje temperamentové prejavy na intrapsychické a interpsychické, zisťuje mieru maskulinity, výkonovej motivácie, sociálnej citlivosti, senzorickej citlivosti a racionálnosti kontra praktickosti. Reliabilita dotazníka sa pohybuje nad 0,7 Cronbach alfa. Dotazník valorizovaný konštruktívne, paralelne i empiricky. Koeficienty validity vykazujú jeho dobrú použiteľnosť v interpretácii i prediktabilite správania a prežívania.

Použitie: individuálne i skupinové, od 13 rokov
Čas administrácie: 40-50 min.
Čas vyhodnocovania: cca 60 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Profil
Pracovný komplet: 1x Príručka, 10x Testový zošit, 100x ZH, 100x Profil.
Sada: 100x ZH, 100x Profil.

Katalógové číslo: T-104-TEZADO Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

V. Smékal (ČR)