T-226 Inventár zvládania strachu – ABI


Inventár vychádza z Krohneho (1989, 1993) modelu zvládania a diagnostikuje individuálne rozdiely zvládania strachu, resp. stresu v dvoch hlavných dimenziách: vigilancia a kognitívne vyhnutie sa. Pozostáva z dvoch subtestov:

E – zachytáva zvládanie strachu osoby v situáciách, ktoré sú dôležité pre sebahodnotenie (napr. skúšky, prijímací pohovor, športový zápas, prejav na verejnosti a pod.)
P – meria zvládanie strachu v telesne ohrozujúcich situáciách (napr. pri návšteve lekára alebo zubára, pred operáciou a pod.)

Každý subtest vytvára škály k meraniu vigilancie a kognitívneho vyhnutia sa. Okrem toho je možné využiť i celkový test – T.
Cieľom je identifikovať osoby, ktoré nemajú vytvorené vhodné stratégie pre zvládanie záťažových situácií, ako aj vedenie týchto osôb k procesu zmeny (napr. osoba, ktorá pri zvládaní záťaže má tendenciu získavať nové informácie, by v rámci danej situácie mala byť psychologicky inak pripravovaná, ako človek, ktorý sa novým informáciám vyhýba). Okrem toho je možné uplatniť ABI pri výbere a umiestňovaní nových zamestnancov (napr. v rámci Assessment centra), ako aj pri potrebe redukcie počtu zamestnancov. Napokon je možné Inventár využiť vo výskume, v psychológii zdravia, pedagogickej psychológii a psychológii športu. Inventár spĺňa všetky psychometrické kritériá: konštrukciu, validitu i reliabilitu.

Použitie: individuálne i skupinové, pre dospelú populáciu
Čas administrácie: cca 8 min.
Súčasti: Príručka, Dotazník (P,E,T), Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x Dotazník P, 100x Dotazník E, 100x Dotazník T, Šablóna
Sada: 100x Dotazník P, 100x Dotazník E, 100x Dotazník T

Katalógové číslo: T-226 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

H.W. Krohne, B. Egloff (D), upr. J. Vander