T-18 DOTAZNÍK SPRÁVANIA SA PREDŠKOLSKÝCH DETÍ


Rýchly 22 položkový inventár popisuje určitú mieru správania sa detí a pomáha identifikovať deti s emocionálnymi problémami a s problémami správania sa. Je určený zvlášť pre učiteľov pracujúcich s ďeťmi v predškolských zariadeniach, všetkých odborných pracovníkov, ktorí sa zaoberajú rôznymi problémami týchto detí. Predstavuje tiež rýchly skríningový nástroj k posúdeniu celej skupiny detí a môže poslúžiť ako základ pre spracovanie plánu intervencie.

Použitie: individuálne i skupinové, pre deti od 2 do 5-6 rokov
Čas administrácie: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x Testový zošit, Šablóna
Sada: 100x Testový zošit

Katalógové číslo: T-18 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. McGuire, N. Richman (GB), upr. V. Černý