T-137 PSYCHOLOGICKÝ POSUDOK V PSYCHOLÓGII PRÁCE


Ide o metodickú príručku k vypracovaniu psychologických posudkov v psychológii práce. Príručka vymedzuje základné pojmy, zaoberá sa psychologickými posudkami v psychológii práce, rozoberá psychodiagnostický proces so zreteľom na psychodiagnostiku v psychológii práce, podáva štruktúru a obsah posudku. Je doplnená ukážkami psychologických posudkov a zoznamom metód a techník používaných v psychodiagnostike, v psychológii práce. Formulár obsahuje formálne členenie a štruktúru psychologického posudku a umožňuje verbálne interpretovanie výsledkov psychologického vyšetrenia.

Súčasti: Príručka, Formulár
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x Formulár
Sada: 100x Formulár

Katalógové číslo: T-137 Kategórie:

Description

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

† J. Kuruc (SR)