T -85 ŠKÁLA KLASICKÉHO STRACHU, SOCIÁLNE-SITUAČNEJ ANXIETY A TRÉMY – KSAT


Škála klasickej sociálno-situačnej anxiety a trémy je sebahodnotiaca škála, ktorá umožňuje diferencovať klasické strachy (fóbie), strachy v sociálnych, interpersonálnych situáciách a trému. Zachytáva oblasť a stupeň negatívneho citového reagovania na vybrané typické objekty a situácie, ktoré môžu evokovať obavy a strach (anxietu). KSAT je teda metóda na zisťovanie výskytu a miery subjektívne nepríjemných zážitkov predmetného a situačného strachu vyvolaného objektami klasických fóbií sociálne-interpersonálnymi situáciami a situáciami trémy (strachu zo skúšky).

Obsahuje 31 položiek v troch verziách:
• Forma A pre deti a mládež
• Forma B pre dospelých
• Forma C pre telesne chorých
Všetky 3 formy tvoria obsah testového zošita. Dosiahnutý výsledok dáva orientačné skóre pre jednotlivé škály – oblasti (tj. pre K- klasické strachy, pre S – sociálne, interpersonálne situácie a pre T – trému) i celkový výsledok globálneho kvantitatívneho hodnotenia. Uplatňuje sa vo výskume i v psychologickej praxi.

Použitie: individuálne i skupinové, od 12 rokov

Čas administrácie: cca 10-15 min.

Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit (forma A,B,C), Šablóna (forma A,B, C)
Pracovný komplet: 1x Príručka, 50x Testový zošit A, 50x Testový zošit B, 50x Testový zošit C, Šablóna A, Šablóna B, Šablóna C
Sada: 50x Testový zošit A, 50x Testový zošit B, 50x Testový zošit C

Katalógové číslo: T-85 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

† O. Kondáš (SR)