Pod týmto názvom vydávame výsledky dlhoročnej práce a nespočetných validizačných a teoretických štúdií vychádzajúcich z Eysenckovej teórie osobnosti.

Súbor obsahuje tri dotazníky:
1. EPQ-R – revidovaná forma, 106 položková, ktorá obsahuje okrem už známych škál P, E, N a L aj dve nové škály – návykovú škálu (A) a škálu kriminaty (C).
2. EPQ-R (skrátená verzia) – 48 položkový dotazník, ktorý je možné v prípade časovej núdze použiť namiesto vyššie uvedeného EPQ-R. Porovnanie obidvoch škál ukázalo, že ich použitie je rovnocenné, avšak skrátená verzia nezisťuje návykovú škálu a škálu kriminality.
3. IVE – dotazník impulzivity. Je vhodným doplnením EPQ-R na získanie ďalších údajov o osobnosti. Konkrétne umožňuje zisťovať tri osobnostné faktory: impulzivitu (I), dobrodružnosť (V) a empatiu (E).

Príručka obsahuje súbor poznatkov, ktoré sú výsledkom štúdií vykonaných pomocou uvedených dotazníkov, resp. ich predchádzajúcimi verziami a podáva tak podrobné informácie o Eysenckovom chápaní osobnosti. Príručka okrem originálnych anglických noriem (v podobe AM a ŠO) obsahuje aj orientačné vekové normy získané na slovenskej populácii.
Súbor dotazníkov sa môže stať vhodnou pomôckou nielen pre pracovníkov v teoretickom výskume, ale aj vhodnou pomôckou praktickej psychodiagnostiky.

Použitie: individuálne i skupinové, od 16 rokov
Súčasti: Príručka, Testové zošity EPQ-R, EPQ-R (skrátená forma), IVE, Šablóny
Pracovný komplet: 1x Príručka, 100x EPQ-R, 100x EPQ-R skrátená forma, 100x IVE, Šablóny
Sada: 100x EPQ-R, 100x EPQ-R skr. forma, 100x IVE

Katalógové číslo: T-9 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

H. J. Eysenck, S. G. B. Eysenck (GB), upr. † J. Senka, † T. Kováč, M. Matejík