T-148 MEDZINÁRODNÝ ROZHOVOR PRE PORUCHY OSOBNOSTI – IPDE


Štruktúrovaný rozhovor pre poruchy osobnosti (International Personality Disorder Examination – IPDE) je metóda, ktorá diagnostikuje poruchy osobnosti vo vzťahu k MKN-10. IPDE je usporiadaný do formátu, ktorý zabezpečuje optimálnu rovnováhu medzi spontánnym, prirodzeným klinickým rozhovorom a požiadavkami štandardizácie a objektivity. Umožňuje kategoriálnu a dimenzionálnu diagnostiku porúch osobnosti, stanovenie miery poruchy osobnosti (istá, pravdepodobná, žiadna porucha osobnosti), eventuálne mieru osobnostnej psychopatológie (dimenzionálne skóre pre jednotlivé poruchy osobnosti). Okrem údajov vzťahujúcich sa ku kritériám MKN-10 získava klinik pri rozhovore ďalšie informácie o vyšetrovanej osobe, ktoré mu môžu pomôcť lepšie sa orientovať v problematike osobnosti.

Otázky pre vyšetrovanú osobu sú usporiadané do nasledovných častí: Základné informácie, Práca, O sebe, Medziľudské vzťahy, Afekty, Testovanie reality, Kontrola impulzov a Skórovanie správania. V úvode jednotlivých častí sú obvykle otázky s otvoreným koncom, ktoré vyšetrovanej osobe ponúkajú možnosť podrobnejšie hovoriť o téme do takej miery, do akej sama chce. IPDE je významný pokrok na ceste ku štandardizácii vyšetrení porúch osobnosti.

Použitie: individuálne, od 18 rokov
Čas administrácie: cca 60 min.
Súčasti: Príručka, Skríningový dotazník, Skórovacia príručka, Záznamový hárok
Pracovný komplet: 1ks Príručka, 50 ks Skríningový dotazník, 50 ks Skórovacia príručka, 50 ks Záznamový hárok
Sada: 50 ks Skríningový dotazník, 50 ks Záznamový hárok

Vymazať
Číslo testu: T-148 Kategórie:

Description

Detail testu

Výber možností

Dotazník, Pracovný Komplet, Sada

Autor

A. W. Loranger (USA),

upr. M. Preiss