T-87 VÁŇOV INTELIGENČNÝ TEST – VIT


Verbálny inteligenčný testový súbor vhodný na diagnostiku v poradenstve pri voľbe povolania. VIT je možné použiť vo všetkých prípadoch, kedy je možné a účelné skupinové testovanie. Z hľadiska veku je vyskúšaný od 11 do 15 rokov, no je  ho možné použiť aj u výkonnejších desaťročných a aj u starších ako  pätnásťročných, avšak pre tieto vekové pásma nie sú zatiaľ k dispozícii normy. Osobitne je vhodný pri aplikovaní v týchto situáciách:

  1. Zisťovanie intelektuálnej úrovne celých školských tried.
  2. Zisťovanie úrovne rozvoja rozumových schopností u jednotlivcov, najmä tej zložky, ktorá podmieňuje školskú úspešnosť:
    a) vo výskumných situáciách, kedy sa zhromažďujú základné údaje o žiakoch
    b) pri predbežnom výbere žiakov, vyžadujúcich si osobitnú pomoc pre neadekvátne školské výkony.

 

Použitie: individuálne aj skupinové, od 11 do 15 rokov
Čas administrácie: 15 min
Čas vyhodnocovania: 10 min
Súčasti: Príručka, Testový zošit A, Testový zošit B, Kľúč A, Kľúč B, Šablóna

Pracovný komplet:
1x Príručka, 100x Testový zošit/A, 100x Testový zošit/B , Kľúč/A, Kľúč/B, Šablóna
Sada: 100x Testový zošit/A, 100x Testový zošit/B

Katalógové číslo: T-87 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

† V. Hrabal (ČR)