T-41 TEST CESTY – NOVÉ NORMY


II. vydanie

Test cesty (Trail Making Test) je orientačná neuropsychologická skúška, určená pre klinických psychológov, pre psychológov z pedagogicko-psychologických poradní a detských klinických psychológov. Skúška má screeningový charakter a jej výsledok je ukazovateľom všeobecnej výkonnosti mozgu. Je súčasťou mnohých klinických a neuropsychologických batérií pre jednoduchosť aplikácie, krátku dobu administrácie, jednoduché vyhodnotenie a možnosť porovnania s desiatkami štúdií.

V histórii psychodiagnostiky sa TMT ukázal ako citlivý ukazovateľ poškodenia mozgu a niektorých kognitívnych funkcií, napr. psychomotorického tempa.

Vyžaduje širokú škálu duševných schopností, ako je rozoznávanie písmen a čísel, flexibilitu, zrakové vyhľadávanie a motorické schopnosti. Zároveň je test citlivý na momentálny stav, hladinu úzkosti, náladu, podávanie liekov, stav vedomia.
Nové normy r. 2023.

Čas administrácie vrátane vyhodnocovania: 10 min

Súčasti: Príručka, Dodatok k príručke, Záznamový hárok /A-dospelí, Záznamový hárok /B-dospelí, Záznamový hárok /A-deti, Záznamový hárok /B-deti

Pracovný komplet: 1ks Príručka, 1 ks Dodatok k príručke, 50 ks Záznamový hárok / A, B-dospelí, 50 ks Záznamový hárok / A, B-deti

Sada: 50 ks Záznamový hárok / A, B-dospelí, 50 ks Záznamový hárok / A, B-deti

Katalógové číslo: T-41 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

R. Reitan, D. Wolfsonová (USA), upr. M. Preiss