T-21 OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK PRE DETI B-JEPI


Eysenckov dotazník extraverzie, neurotizmu, psychotizmu a sklonu odpovedať sociálne žiadúcim spôsobom. Dotazník obsahuje 78 položiek. V príručka sú uvedené slovenské normy vyjadrené percentilovými ukazovateľmi.

Použitie: individuálne i skupinové, od 7 do 15 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Súčasti: Príručka, Príloha k príručke, Testový zošit, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka (slov.), 1x Príloha k príručke, 100x Testový zošit (maď.), Šablóna
Sada: 100x Testový zošit (maď.)

Katalógové číslo: T-21-HU Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

H. J. Eysenck, J. G. B Eysenck (GB), upr. † J. Senka