T-309 ANALÝZA ŠTRUKTÚRY INTELIGENCIE – ISA


ISA preberá prednosti klasických predchodcov a súčasne odstraňuje ich slabé stránky. Stavia na koncepcii merania štruktúry inteligencie, ktorá je uznávaná teoreticky i empiricky a predstavuje moderný nástroj diagnostikovania štruktúry všeobecných intelektových schopnosti. Batéria úloh umožňuje nielen rozsiahle, ale aj ekonomické meranie základných funkcií inteligencie. Test je zameraný na funkcie inteligencie spojené s rečou a počítaním, na meranie figurálnej predstavivosti a pozorovacích schopností. Tým umožňuje hodnotenie úrovne v každej skupine (subteste), ako aj všeobecnú výpoveď o intelektových schopnostiach jednotlivca. Skladá sa z 9 skupín úloh:

1. Doplňovanie viet – postihuje rečovo-logické myslenie a všeobecné vedomosti
2. Nachádzanie spoločných znakov – postihuje schopnosť abstrakcie v rečovom potenciáli
3. Zapamätávanie si rôznych tovarov – postihuje bezprostredné schopnosti pamäte
4. Doplňovanie číselných radov – postihuje induktívne myslenie a duševnú pružnosť
5. Odhaľovanie vzťahov – postihuje schopnosť precízneho používania rečových pojmov
6. Rozpoznávanie kociek – postihuje priestorovú predstavivosť
7. Praktické počítanie -schopnosť počítania a z nej vyplývajúce tvorenie úsudkov a záverov
8. Tvorenie pojmov – postihuje významnú súčasť ovládania reči
9. Zostavovanie figúr – postihuje konkrétnu schopnosť predstavivosti

Poskytuje cenné služby vo výskume, v poradenstve, v pedagogickej oblasti, ale aj v pracovnej a prevádzkovej psychológii, ako i v psychológii organizácie.

Použitie: individuálne i skupinové, od 14 rokov
Čas administrácie: 70 – 110 min (v závislosti od použitej formy)
Súčasti: Príručka, Testový zošit ( C, L, S), Odpoveďový hárok ( C, L, S)
Pracovný komplet: 1x Príručka (slov.), 10x Testový zošit C (maď.), 10x Testový zošit L (maď.), 10x Testový zošit S (maď.), 50x Odpoveďový hárok C (maď.), 50x Odpoveďový hárok L (maď.), 50x Odpoveďový hárok (maď.)

Sada: 50x Odpoveďový hárok C (maď.), 50x Odpoveďový hárok L (maď.), 50x Odpoveďový hárok S (maď.)

Katalógové číslo: T-309-HU Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

E. Fay, G. Trost, G. Gittler (D), upr. † T. Kováč