Test na zisťovanie optického postrehu, selektivity a distribúcie pozornosti v podmienkach vyžadujúcich si vysoké tempo činnosti. Výhodnou je pomerne krátke časové trvanie. Istou nevýhodou je, že nemožno vykonať kvalitatívnu analýzu zmien pozornosti v čase. Tá sa vyžaduje najmä v klinickej praxi, v iných oblastiach aplikovanej psychológie však nehrá takú dôležitú úlohu. ČO nepredpokladá rečové znalosti ani iné osobitné vedomosti – patrí k neverbálnym výkonovým testom. Je objektívny, spoľahlivý a dostatočne validný. Úlohy sú jednoduché a názorne riešiteľné.

Je vhodný pri výbere a poradenstve, v rôznych profesiách, najmä dopravných, strojárskych, elektrikárskych, obuvníckych a aj v niektorých vojenských profesiách. Štandardizácia bolo uskutočnené na populačnej vzorke N=846. Vzorka bola rozdelená na tri skupiny:
1. N=276, vek 15 rokov – absolventi vidieckych a mestských ZDŠ, uchádzači o učňovský pomer v niektorých povolaniach a pre štúdium odboru sústružník (končí maturitou)
2. N=385, vek 17 rokov – žiaci odborného učilišťa 2. roč. niekoľkých strojárenských profesií.
3. N=185, priemerný vek 29,8; vekové rozpätie 23-36 rokov. Išlo o kvalifikovaných pracovníkov strojárenských profesií s minimálnou praxou 3 roky v odbore.
Pre uvedené vekové skupiny sú vytvorené normy.

Použitie: individuálne i skupinové, od 14 rokov
Čas administrácie: 18 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Záznamový hárok
Pracovný Komplet: 1x Príručka (slov.), 10x Testový zošit (maď.), 100x Záznamový hárok (maď.)
Sada: 100x Záznamový hárok (maď.)

Katalógové číslo: T-81-HU Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

J. Doležal, † J. Kuruc, † J. Senka (SR)