T-216 DOTAZNÍK ŠKOLSKÉHO SEBAHODNOTENIA DIEŤAŤA – NOVÉ NORMY


Dotazník poskytuje informáciu o postoji dieťaťa k vlastnému školskému výkonu. Obsahuje 48 položiek, rozdelených do 6 škál (všeobecné schopnosti, matematika, čítanie, pravopis, písanie a sebadôvera). Je užitočný u detí, ktoré majú rôzne problémy v škole (celkovo neprospievajú, deti so špecifickými poruchami učenia, pri problémoch s adaptáciou na školu), ale je vhodné ho použiť aj u detí, ktorých problémy zdanlivo so školou priamo nesúvisia, ale podrobnejším vyšetrením zistíme, že škola predsa len zohráva významnú úlohu. (deti s telesnými problémami, napr. bolesti, brucha a hlavy a zneurotizované deti veľmi ambicióznych rodičov). Nové normy r. 2023.

Použitie: individuálne i skupinové, od 10 do 15 rokov
Čas administrácie: 15 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Dodatok k príručke, Testový zošit, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka (čes.), Dodatok k príručke (slov.), 100x Testový zošit (maď.), Šablóna
Sada: 100x Testový zošit (maď.)

Katalógové číslo: T-216-1 Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada