Škála zjavnej anxiety pre deti (Children´s manifest anxiety scale – CMAS) zisťuje predispozíciu, to jest relatívne stabilný sklon k anxiete u detí vo veku 9 – 14 rokov. Tvorí ho 42 položiek identifikujúcich anxietu a 11 položiek tzv. lži škály. V teoretickej časti manuálu sú uvedené výsledky korelačných štúdií, čo uľahčuje užívateľovi interpretáciu získaných údajov (napr. vzťah dosiahnutého skóre so školskou úspešnosťou, klinické interpretácie, intersexuálne porovnania a pod.). Štandardizačné štúdie naznačili uspokojivú validitu i reliabilitu metódy. Súčasťou manuálu sú aj normy získané s výberom 1666 probandov.

Použitie: individuálne i skupinové, od 9 do 14 rokov
Čas administrácie: 12 min.
Čas vyhodnocovania: 3 min.
Súčasti: Príručka, Testový zošit, Šablóna
Pracovný komplet: 1x Príručka (slov.), 100x Testový zošit (maď.), Šablóna
Sada: 100x Testový zošit (maď.)

Katalógové číslo: T-112-HU Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

A. Castaneda, B. R. McCandless, D.S.Palermo (USA), upr. I. Ruisel, N. Snopková