T-200 TEST HIERARCHIE ZÁUJMOV


Objektívna technika na zisťovanie záujmov stredoškolákov, založená na princípe párového zrovnávania infinitívnych viet, ktoré zastupujú celkom 17 rôznych záujmových zameraní, rozlíšiteľných v troch základných kategóriách, a to záujem o idey, ľudí a veci. Je určená pre psychológov vo výchovnom a profesionálnom poradenstve. Môže byť použitý ako čiastková metóda pri voľbe typu ďalšieho štúdia stredoškolákov. Normy boli vypočítané z hodnôt získaných na reprezentatívnej vzorke 305 slovenských a 320 českých študentov.

Použitie: individuálne i skupinové, od 15 do 18 rokov
Čas administrácie: 20 min.
Čas vyhodnocovania: 5 min.
Súčasti: Príručka, Záznamový list
Pracovný komplet: 1x Príručka (slov.), 100x Záznamový list (maď.)
Sada: 100x Záznamový list (maď.)

Katalógové číslo: T-200-HU Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

V. Černý, V. Smékal (SR-ČR)