T-92 BENDER – GEŠTALT TEST


Patrí medzi najpopulárnejšie kresebné metódy klinickej psychodiagnostiky. Ide predovšetkým o metódu vývinovej diagnostiky percepčno-motorických funkcií a neurologických poškodení. Umožňuje citlivejšie interindividuálne diferenciácie. Možno ju využívať ako súčasť testovej batérie pri zisťovaní mentálnej úrovne, napr. pri diagnostike oneskoreného vývinu rozumových schopností, pri odhade školskej zrelosti, zisťovaní príčin zlyhávania v škole a predovšetkým na diferenciálnu diagnostiku organických zmien CNS. Výhodou je možnosť využitia aj u detí s poruchami sluchu a reči. Test je vhodné administrovať na začiatok psychologického vyšetrenia.

Použitie: individuálne, od 5 do 11 rokov
Čas administrácie: 20 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.
Súčasti: Príručka, Záznamový hárok, Predlohy
Pracovný Komplet: 1x Príručka (slov.), 100x Záznamový hárok (maď.), 1x Predlohy
Sada: 100x Záznamový hárok (maď.)

Katalógové číslo: T-92-HU Kategórie:

Detail testu

Výber možností

Pracovný Komplet, Sada

Autor

L. Benderová (USA), upr. M. Vágnerová (ČR)