T-115 INVENTÓRIUM ZAMESTNANECKÉHO STRESU – PC


Inventórium meria tie oblasti prispôsobenia sa zamestnaniu, ktoré zahŕňajú nielen zamestnanecký stres, ale tiež stres vyvolaný neschopnosťou vyrovnať sa so stresormi na pracovisku a v iných prostrediach, ako aj zdroje zvládania záťaže dostupné jednotlivcovi s cieľom uvoľniť napätie.
OSI-R hodnotí 3 dimenzie prispôsobenia sa zamestnaniu:
1. Zamestnanecký stres – meria sa pomocou skupiny 6 škál, ktoré pokrýva dotazník zamestnaneckých rolí, meria rolu preťaženia, nedostatočnosti(kvalifikácia), nejednoznačnosť role, rolu hranice (obmedzujúce podmienky), zodpovednosti a fyzického prostredia.
2. Psychologické napätie – meria sa skupinou 4 škál, ktoré pokrýva dotazník osobného napätia, odráža emocionálne odpovede v štyroch hlavných kategóriách: odborné (profesionálne) napätie, psychologické napätie, interpersonálne napätie a fyzické napätie.
3. Zdroje zvládania – merajú sa 4 škálami dotazníka osobných zdrojov: odpočinok (zotavenie), starostlivosť o seba, sociálna podpora a racionálno / kognitívne zvládanie.
K dispozícii sú oddelené formuláre noriem a profilov pre mužov a ženy a 6 zamestnaneckých skupín (exekutíva, experti, technici, administratíva, verejné služby/ bezpečnosť, poľnohospodárstvo / výroba / robotníci).
Použitie: individuálne i skupinové, od 18 rokov

Čas administrácie: 30 min.
Čas vyhodnocovania: 10 min.

Description

Upozorňujeme na nevyhnutnosť základného programu WQUICK. Bez programu WQUICK nie je možné ostatné počítačové programy používať! V prípade objednania psychodiagnostických testov v PC verzii k existujúcemu základnému programu WQUICK je účtované CD vo výške 4,00 EUR bez DPH. Upozorňujeme, že súčasťou dodávky počítačových programov nie sú manuály k testom, ani testový materiál pre administráciu “ceruzka papier”.